Andrea Satu Anugerah

Kita sering ditanya atau ingin bertanya bagaimana perasaan seorang ibu yang memiliki anak kelainan upaya (OKU)? Ini kerana jika dilihat zahirnya kebanyakan mereka kelihatan kuat menjaga anak dengan penuh kasih sayang, ikhlas, jujur dan memberi penghormatan yang tinggi tanpa ada sekelumit rasa benci atau marah. Dari segi yang lain pula tidak semua ibu mampu menjadi [...]


Close
E-mail It