Teknik Baharupembedahan Saraf

Otak adalah bahagian paling penting dalam anatomi manusia untuk menjamin kualiti hidup yang optimum kerana ia adalah salah satu organ paling kompleks yang boleh diibaratkan sebagai takhta kepintaran, penterjemah pancaindera, pemacu pergerakan badan, dan pengawal tingkah laku. Apabila berlaku sesuatu yang tidak diingini yang membabitkan rawatan saraf, bahagian otak yang perlu diberi penjagaan    .. [...]


Close
E-mail It