Doktor Berasal Sekolah Agama

Bermula 1 Jun 2004, Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan (FPSK) ditubuhkan sebagai fakulti keenam di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Pada tarikh tersebut Dekan Pengasas melapor diri dan 29 pelajar memulakan pengajian asas di pusat asasi Tamhidi. Kumpulan pelajar ini merupakan calon terbaik yang dipilih Unit Pengurusan Universiti (UPU). Mereka dipilih di kalangan lepasan sekolah [...]


Close
E-mail It