Bentuk Semula Permukaan Kornea

Pemakaian cermin mata, kanta lekap dan pembedahan refraktif seperti laser in-situ keratomileusis (LASIK), laser epithelial keratolileusis (LASEK) dan foto refraktif keratektomi (PRK) adalah kaedah lazim bagi membetulkan rabun dekat (hyperopia), rabun jauh (myopia) dan rabun silau (astigmatism) berdasarkan kepada keperluan setiap individu dengan masalah penglihatan itu.Bagaimanapun, kaedah paling    .. baca lagi di sini ยป


Close
E-mail It